تجهیزات صنایع فولاد سازی

ازآنجاییکه هدف و استراتژی شرکت کوشا صنعت توس کمک به خودکفائی و افزایش توانمندی در زمینه صنایع پایه و ایجاد دانش فنی بومی در سطح ملی و در داخل کشور بوده است، همواره در ارائه کلیه خدمات ، میزان اثربخشی خدمات ارائه شده در دستیابی به هدف فوق مدنظر بوده و همین عامل باعث افزایش کیفیت خدمات ، ارتقاء شرکت و کسب رضایت مشتریان با اعتماد و وفادار گشته است. 

یکی از ارکان اقتصاد مستقل و غیر نفتی در کشور، صنایع فولاد سازی می باشند که کارخانجات آن در سطح کشور پراکنده هستند.

این شرکت افتخار دارد با تکیه بر دانش فنی ونوآوری های پرسنل مجرب خود و با پشتوانه بیش از پانزده سال تجربه موفق، تولیدات و تجهیزاتی را که در صنایع فولادسازی کاربرد گسترده ای دارند به مشتریان عزیز ارائه نماید. از جمله این تجهیزات عبارتند از:

پیش گرمکن و درایر پاتیل افقی

طراحی و ساخت پیش گرمکن افقی و درایر پاتیل -شرکت آهن و فولاد ارفع- سال ۹۳

طراحی و ساخت پیش گرمکن افقی و درایر پاتیل -شرکت آهن و فولاد ارفع- سال ۹۳

– پیش گرمکن و درایر پاتیل عمودی

طراحی و ساخت پیش گرمکن و درایر عمودی پاتیل -شرکت معدنی و صنعتی چادرملو- یک دستگاه- سال ۹۸

طراحی و ساخت پیش گرمکن و درایر عمودی پاتیل -شرکت معدنی و صنعتی چادرملو- یک دستگاه- سال ۹۸

طراحی و ساخت پیش گرمکن عمودی پاتیل آنلاین -شرکت آهن و فولاد ارفع -یک دستگاه- سال ۹۴

طراحی و ساخت پیش گرمکن عمودی پاتیل آنلاین -شرکت آهن و فولاد ارفع –یک دستگاه- سال ۹۴

طراحی و ساخت  پیش گرمکن عمودی پاتیل آفلاین - شرکت آهن و فولاد ارفع- دو دستگاه- سال ۹۴

طراحی و ساخت پیش گرمکن عمودی پاتیل آفلاین – شرکت آهن و فولاد ارفع- دو دستگاه- سال ۹۴

طراحی و ساخت پیش گرمکن افقی و درایر پاتیل -شرکت آهن و فولاد ارفع- سال ۹۳

طراحی و ساخت پیش گرمکن و درایر پاتیل -شرکت آهن و فولاد ارفع- سال ۹۳

– گراب(چنگک) لایروب حوضچه های فولاد

طراحی و ساخت گراب لایروبی حوضچه فولادسازی- شرکت درپاد آذربایجان- سال ۹۲

طراحی و ساخت گراب لایروبی حوضچه فولادسازی- شرکت درپاد آذربایجان- سال ۹۲

طراحی و ساخت گراب لایروب حوضچه فولاد- صبا فولاد زاگرس - سال 93

طراحی و ساخت گراب لایروب حوضچه فولاد- صبا فولاد زاگرس – سال ۹۳

– گراب(چنگک) حمل قراضه اورنج پیل(Orange Peel Grab)

طراحی و ساخت گراب هیدرولیکی موتوری (Orange Peel) جهت کارخانه سرب - صنایع شهید عارفی-پروژه فجر۲- دو دستگاه -سال ۹۴ و ۹۵

طراحی و ساخت گراب هیدرولیکی موتوری (Orange Peel) جهت کارخانه سرب – صنایع شهید عارفی-پروژه فجر۲- دو دستگاه -سال ۹۴ و ۹۵

– گراب(چنگک) حمل قراضه مسطیلی(Rectangular Grab)

طراحی و ساخت گراب حمل قراضه (Rectangular Grab) –شرکت AMESCO- سال ۸۴

طراحی و ساخت گراب حمل قراضه (Rectangular Grab) –شرکت AMESCO- سال ۸۴

– ساخت شاهین پاتیل مخصوص صنایع فولاد

ساخت شاهین پاتیل – فولاد کاویان – سال ۹۱