چنگک(گراب) کنترل از راه دور کوشا صنعت توس که عملکر آن توسط ریموت کنترل می شود.Remot Control Grab

گراب کنترل از راه دور

این نوع گراب(چنگک) سیستمی کاملا مستقل است که با ریموت کنترل می شود و نیازی به وایر برق یا وینچ اضافه جرثقیل ندارد و جهت جابجایی مواد تا ۲٫۵ t/m3 مناسب می باشد.

مزیت استفاده از این گراب مستقل بودن و منفک بودن آن از امکانات جرثقیل می باشد که اجازه می دهد از هرنوع جرثقیل برای این تجهیز استفاده شود.