شرکت کوشا صنعت توس این افتخار را دارد  که انواع تجهیزات صنعتی را بر اساس سفارش و نیاز مشتری طراحی، ساخته و به مشتریان عزیز ارائه نماید.

برخی از پروژه های اجرا شده در این راستا به شرح ذیل می باشد.

  • انواع نوارنقاله های خاص
    • طراحی و ساخت سیستم بی بو کردن بشکه های ادرانت (شرکت گاز خراسان رضوی)
    • ساخت شاهین پاتیل (فولاد کاویان)