گراب (چنگک) مکانیکی ضربه ای کوشا صنعت توس تولید کننده انواع گراب در ایران- گراب رادیویی(کنترل از راه دور) - گراب هیدرولیکی موتوری و گراب مکانیکی ضربه ای

چنگک(گراب) مکانیکی

گراب(چنگک) مکانیکی ضربه ای کوشا صنعت توس تولیدکننده برتر انواع گراب در ایران

گراب (چنگک) مکانیکی ضربه ای کوشا صنعت توس تولید کننده انواع گراب در ایران- گراب رادیویی(کنترل از راه دور) - گراب هیدرولیکی موتوری و گراب مکانیکی ضربه ای

گراب(چنگک) مکانیکی

گرابهای مکانیکی ضربه ای بدلیل سهولت استفاده در بنادر مختلف کشور در موارد بسیار زیادی استفاده می شوند. که در سه نوع مختلف و بسته به نوع جرثقیل و نوع کاربرد آن ساخته می شوند. گراب مکانیکی حفاری(ایجاد دیوار دیافراگمی) ادامه مطلب